Bli lærebedrift

Vi har 31 lærebedrifter

Hva innebærer det å være lærebedrift?

For å kunne ta inn en lærling eller lærekandidat må bedriften iflg opplæringsloven godkjennes som lærebedrift.

Dette kan gjøres på to ulike måter:

  • Ta kontakt med det tverrfaglige opplæringskontoret. Vi bistår i forhold til det praktiske og kan komme ut til bedriften å bistå. Vi tar oss av formalitetene og påser at nødvendige søknader og kontrakter blir korrekt utfylt
  • Ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen. Fyll ut en søknad som godkjenning som lærebedrift og send denne til fylkeskommunen som behandler saken og godkjenner din bedrift

For å bli godkjent som lærebedrift må disse kravene dekkes:

  • Bedriften må ha en virksomhet som dekker læreplanen i faget
  • Bedriften må ha en person som har bakgrunn i faget og som kan godkjennes som faglig leder

Ta kontakt med oss her for å bli lærebedrift!

Bli med…