Kontakt

Ta kontakt med oss

Adresse

Tverrfaglig Opplæringskontor for Neadalen
Bellveien 50
7580 Selbu

Tlf: 419 32 644

Org.nr: 911 800 853

Styret

Styreleder:

Unni Veiseth

Styrets medlemmer: 

Håvard Gullbrekken

Anne Carlsen

Odd Arne Olsen

Randi Martinussen Størseth

Varamedlemmer:

Arild Øien

Tor Øystein Mebust