Læreplasser som passer

Velg mellom 25 lærefag

Hva er Tone?

TONE ble opprettet 21. mars i 2013 og har i dag 13 medlemsbedrifter fra Selbu og Tydal. I høst har vi hatt 24 løpende lærekontrakter og lærlinger i 5 forskjellige fag.

Kontoret har i dag 1 ansatt i 50 % og holder til ved Selbu videregående skole.
Opplæringskontoret eies av medlemsbedriftene og ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Vi har for tiden lærlinger både i Selbu og Tydal kommune.

Våre inntekter er det statlige tilskuddet til lærlingeordninga.
Vi betaler 50 % av tilskuddet til bedrifter som har lærlinger med ungdomsrett.
Bedrifter som ønsker å bli medlemmer i kontoret, betaler en engangsavgift.

Vi knyter lærling og bedrift sammen

Kontoret deltar i faglige nettverk og samarbeidsorgan for opplæringskontorene. Vi samarbeider tett med Selbu videregående skole og fag- og yrkesopplæringa i Sør –Trøndelag.

Opplæringskontoret skal fremme fagopplæringen overfor bedrifter og kommunene i Selbu og Tydal samt være en aktiv samarbeidspartner med den videregående skolen og ungdomsskolene. Vi er opptatt av å skaffe stabil arbeidskraft og rekruttering til de lokale bedriftene. Vi skal bidra til nyskapning og utnytte den lokale kompetansen. Kontoret ønsker å hindre utflytting fra kommunene, dvs få flere lærlinger og lærebedrifter i Selbu og Tydal. Med et tverrfaglig opplæringskontor i dalføret vil lærlinger og lærebedrifter føle nærhet til kontoret og tilgjengeligheten er lettere. Det at kontoret har lokalkunnskap kommer alle parter til gode.

Nyheter

Fra Tone

Yrkes-NM 2014

Velkommen til Yrkes-NM 2014 i Trondheim! WorldSkills Norway inviterer bransjer, fagforbund, organisasjoner, skoler og opplæringskontor til å delta med yrkeskonkurranser under Yrkes-NM og Opplæringsdagan i

Les mer »

Kontakt oss