Så var det Tonhild og Tydal barne og ungdomskoles tur til å få besøk av TONE