Styreleder:

Unni Veiseth

Styrets medlemmer: 

Håvard Gullbrekken

Anne Carlsen

Odd Arne Olsen

Randi Martinussen Størseth

Varamedlemmer:

Arild Øien

Tor Øystein Mebust