Våre lærefag

Vi har 28 lærefag

Automatiseringsfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Anleggsmaskinførerfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Bilfag, lette kjøretøy

Se mer på vibli.no

Lenke

Billakkererfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Bilskadefag

Se mer på vibli.no

Lenke

Dataelektronikerfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Fjell- og bergverksfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Frisørfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Helsefagarbeiderfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Hestefag

Se mer på vibli.no

Lenke

Industrimekanikerfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Institusjonskokkfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Kokkfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Kontor- og administrasjonsfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Limtreproduksjonsfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Logistikkfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Mediegrafikerfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Produksjonsteknikkfaget

Se mer på vibli.no

Lenke

Produksjonselektronikkfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Renholdsoperatørfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Resepsjonistfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Rørleggerfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Trelastfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Trevare og bygginnredningsfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Tømrerfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Vei- og anleggsfag

Se mer på vibli.no

Lenke

Ventilasjon- og blikkenslagerfag

Se mer på vibli.no

Lenke