Læretid i utlandet

STFK har fått innvilget søknaden om prosjektmidler for utplassering av lærlinger i EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett: Erasmus+. Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen erstatter det tidligere programmet Leonardo da Vinci.

Prosjektperioden for første Erasmus+ prosjekt «Practice Europe» er 2014-2016. I denne perioden har fylket anledning til å la lærlinger med kontrakt i Sør-Trøndelag fylkeskommune ta deler av læretida si i et annet land i Europa. I dette prosjektet har fylket samarbeid med England, Irland, Spania, Italia, Belgia, Tyskland og Danmark. Utplasseringsperioden er vanligvis 12-14 uker.

Det er også muligheter for at fagpersoner (lærere, veiledere, faglig ledere, representanter fra opplæringskontor) kan delta i prosjektet.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på vår hjemmeside: www.stfk.no/placement Besøk også vår facebookside: https://www.facebook.com/STFK.Placement

Kontaktperson:

Ingunn Strugstad
Rådgiver
Fagenhet for videregående opplæring
Postboks 2350, Sluppen
7004 Trondheim
73 86 60 23 / 932 11 076
73 86 60 00 (sentralbord)
www.stfk.no

Tags: No tags