Medlemmer

Vi har 31 medlemmer

Medlemsfordeler

Formålet med Tone er å fremme fagopplæringen overfor bedrifter i Selbu  og Tydal og være en aktiv samarbeidspartner med Tydal ungdomsskole, Selbu ungdomsskole og Selbu videregående skole. Det er viktig for TONE at medlemsbedriftene opplever det å ha en lærling som noe positivt. Med et tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen vil vi være lett tilgjengelig og ha kunnskap som er til beste for lærlingene og bedriftene

Som medlem får du:

 • Hjelp til inngåelse av lærekontrakt
 • Administrere læreforholdet
 • Hjelp til oppfølging av lærling under læretiden i form av veiledningssamtaler
 • Oppfølging og tilsyn
 • Hjelp til å ivareta opplæringen iht gjeldende lover og regler, og at læreplan følges
 • Tilbud om kurs til faglig leder og instruktør
 • Markedsført yrket og bedriften slik at en sørger for rekruttering og sikker arbeidskraft
 • Tilgang til elektronisk opplæringsbok og dokumenter til hjelp i opplæringa
 • Hjelp til å organisere tilleggsteori de fag der det kreves
 • Hjelp til oppmelding til fagprøven
 • Bistand dersom det oppstår problemer i læreforholdet
 • Medvirke /øke bedriftens tilgang til faglært/kvalifisert arbeidskraft, heve kompetansenivået og øke status til lærlinger og bedrifter

Våre medlemmer

Bli medlem